Home | Jawatan Kosong | Syarat-syarat Permohonan | Panduan Pengguna | Staf UM
* Katalaluan adalah 'case sensitive'

Home> Tukar Katalaluan

Tukar Katalaluan
   
* Wajib diisi
* No. ID : NRIC, No. Passport dll. :
 
* Katalaluan Baru :
  1. Min 8 char
2. Mengandungi sekurang-kurangnya satu nombor
3. Campuran sekurang-kurangnya satu huruf kecil dan satu huruf besar
 
* Pengesahan Katalaluan :
                                      


Copyright 2007-2009 University of Malaya.